Tuesday, August 16, 2016

తదిగినతోం తప్పదమ్మ

చిత్రం :  స్టేట్ రౌడీ (1989)


సంగీతం :  బప్పిలహరినేపధ్య గానం :  బాలు, సుశీలపల్లవి :
తదిగినతోం తప్పదమ్మ..హేయ్... తడితాళం
తడబడినా..హేయ్... దక్కనీవే తొలి అందం


హేయ్.. నీవు జోలా పాడుతున్న ఆగదీ యమగోలా
అరె..మాటా.. మాటా.. హహ.. మల్లేతోట... హెహె
అయితే జంట.. హహ.. నీతో ఉంటా


అదిరింది నాకు జోడి కుదిరింది...
ముదిరింది.. ముద్దు కాస్త ముదిరింది


ఎంత జోలా పాడుతున్నా.. గిల్లుతాడే గోలా
హేయ్.. మాటా.. మాటా.. హెహె.. మల్లెతోటా...
అయితే జంట...హహ.. నీతో ఉంటా


తదిగినతోం తప్పదమ్మ... తడితాళం
అదిరింది నాకు జోడి కుదిరింది... హా...చరణం 1 :జాలీ జానీ.. నా లవ్లీ రాణి...నీ కొంగుకు ముడిపడిపోనీ
పోతేపోనీ.. ఏమైనా కానీ... వయసుకు ఉడుకులు రానీ


నీదే రోజా.. నా సుప్రీం రాజా.. నీ కౌగిట తలబడిపోనీ
తాజాతాజా నా కౌగిలి లేజా.. పెదవికి మధువులు రానీ


అరే.. కన్ను కన్నూ వేటాడాలా... నువ్వూ నేను ముద్దాడాలా
ఈడు జోడు పెళ్ళాడాలా... రావే
అంతో ఇంతో కవ్వించాలా... అందాలన్నీ నవ్వించాలా
ఆపుసోకు పండించాలా...  రారా 


తదిగినతోం తప్పదమ్మ..హేయ్... తడితాళం
అదిరింది నాకు జోడి కుదిరింది... హా... 

చరణం 2 :డీడీడిక్కి.. నా చెంపే నొక్కి.. నా వొంటికి అంటుకుపోరా
నీ వేడికి.. నా గోడే దూకి... వలపులు వలుచుకుపోరా


నక్కి నక్కి నీ పండే దక్కి... మా ఆకలి తీరుచుకుపోనా
ఎంతో లక్కీ... నీ జోడే దక్కి... తళుకులు తడుముకుపోనా


ఉండీ ఉండీ ఊ కొట్టాలా... ఉయ్యాలూపి జోకొట్టాలా...
వయ్యారాలే ఆకట్టాలా.. రారా
ముద్దుముద్దు ముట్టించాలా.. రెచ్చిరేగి రెట్టించాలా
ఒళ్ళో ఇల్లే కట్టించాలా.. రావే...


అదిరింది నాకు జోడి కుదిరింది...
ముదిరింది.. ముద్దు కాస్త ముదిరింది


ఎంత జోలా పాడుతున్నా.. గిల్లుతాడే గోలా
హేయ్.. మాటా.. మాటా.. హెహె.. మల్లెతోటా...
అయితే జంట...హహ.. నీతో ఉంటా

తదిగినతోం తప్పదమ్మ..హేయ్... తడితాళం
తడబడినా..హేయ్... దక్కనీవే తొలి అందం


హేయ్.. నీవు జోలా పాడుతున్న ఆగదీ యమగోలా
అరె..మాటా.. మాటా.. హహ.. మల్లేతోట... హెహె
అయితే జంట.. హహ.. నీతో ఉంటా

http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=9434

Monday, August 8, 2016

నీకున్నది నేననీ


చిత్రం :  తాసీల్దారుగారి అమ్మాయి (1971)
సంగీతం :  కె.వి. మహదేవన్
గీతరచయిత :  ఆత్రేయ
నేపధ్య గానం :  ఘంటసాల, సుశీల

పల్లవి :
నీకున్నది నేననీ..నాకున్నది నీవనీ
మనమింక కోరేది వేరేదీ లేదనీ
కలిసిపోయాము..ఈనాడు
కలసి వుంటాము..ఏనాడు


నీకున్నది నేననీ..నాకున్నది నీవనీ
మనమింక కోరేది వేరేదీ లేదనీ
కలిసిపోయాము..ఈనాడు
ఆ..కలసి వుంటాము..ఏనాడుచరణం 1 : కొండల నంటి..కోనలు వున్నాయి
ఆ..ఆ..కోనల కండగ కొండలు వున్నాయి
ఎండ వానలు ఎన్నో చూచాయి
అ... హ.... హ..
ఇలాగే నిన్నూ నన్నూ..వుండమన్నాయి..ఆఆఆఅకలిసిపోయాము ఈనాడు..కలసి వుంటాము ఏనాడు


చరణం 2 :ఎన్నెన్ని వసంతాల సొగసు తెచ్చినావో
ఎన్నెన్ని సెలయేళ్ళ చలువై వెలిసావో
ఎన్నిసార్లు నీ యెదలో నన్ను దాచినావో
ఎన్ని జన్మలను బంధం మోసుకొచ్చినావో


కలిసిపోయాము ఈనాడు..కలసి వుంటాము ఏనాడుచరణం 3 :మనసే మనకు తెలిసిన కోవెలగా..ఆఆఆ
మమతే మనము కొలిచే దైవముగా..ఆఆఆ
జీవితమే ఒక దీపారాధనగా..ఆహాహాహ
చెలిమే నువ్వూ నేనూ..కోరే వరముగా..ఆఆఆ

కలిసిపోయాము ఈనాడు..కలసి వుంటాము ఏనాడు


నీకున్నది నేననీ..నాకున్నది నీవనీ
మనమింక కోరేది..వేరేదీ లేదనీ
కలిసిపోయాము ఈనాడు..కలసి వుంటాము ఏనాడు
ఆహాహాహా..ఆహాహాహా..ఆహాహాహా..ఆహాహాహా

http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=2358

Friday, July 22, 2016

పదహారేళ్ళ వయసు
చిత్రం :  లంకేశ్వరుడు (1989)
సంగీతం :  రాజ్-కోటి
గీతరచయిత :  దాసరి
నేపధ్య గానం :  బాలు,  జానకి

పల్లవి :
పదహారేళ్ళ వయసు పడిపడి లేచే మనసు
పదహారేళ్ళ వయసు పడిపడి లేచే మనసు


పట్టుకో పట్టుకో కళ్ళెమేసి పట్టుకో
కట్టుకో కట్టుకో పగ్గమేసి కట్టుకో


పదహారేళ్ళ వయసు పడిపడి లేచే మనసు
 పదహారేళ్ళ వయసు
పడిపడి లేచే మనసు


పట్టుకో పట్టుకో కళ్ళెమేసి పట్టుకో
కట్టుకో కట్టుకో పగ్గమేసి కట్టుకో
చరణం 1 :
రెండు రెండు కళ్ళు.. చూడ చూడ ఒళ్ళు
వేడి వేడి సెగలు.. ప్రేమ కోరు పొగలు
చూడ గుండె ఝల్లు.. లోన వానజల్లు
లేనిపోని దిగులు.. రేయిపగలు రగులు


ఆడ పిల్ల సబ్బు బిళ్ళ రాసుకుంటే
కన్నె పిల్ల అగ్గి పుల్ల రాజుకుంటే
ఆడ పిల్ల సబ్బు బిళ్ళ.. కన్నె పిల్ల అగ్గి పుల్ల
రాసుకుంటే.. రాజుకుంటేపట్టుకో పట్టుకో కళ్ళెమేసి పట్టుకో
కట్టుకో కట్టుకో పగ్గమేసి కట్టుకో
పదహారేళ్ళ వయసు పడిపడి లేచే మనసు 
చరణం 2 :పిల్లదాని ఊపు .. కుర్రకారు ఆపు
పైన చూడ పొగరు..  లోన చూడ వగరు
పిల్ల కాదు పిడుగు..  గుండె కోసి అడుగు
దాచలేని ఉడుకు..  దోచుకోని సరుకు


అందమైన ఆడపిల్ల పట్టుకుంటే
చూడలేక చందమామ తప్పుకుంటే
అందమైన ఆడపిల్ల..  చూడలేక చందమామ
పట్టుకుంటే తప్పుకుంటేపట్టుకో పట్టుకో కళ్ళెమేసి పట్టుకో
కట్టుకో కట్టుకో పగ్గమేసి కట్టుకో
పదహారేళ్ళ వయసు పడిపడి లేచే మనసు
పదహారేళ్ళ వయసు పడిపడి లేచే మనసు


పట్టుకో పట్టుకో కళ్ళెమేసి పట్టుకో
కట్టుకో కట్టుకో పగ్గమేసి కట్టుకో


Friday, July 15, 2016

తులసి దళములచే

చిత్రం : రుద్రవీణ (1988)
సంగీతం : ఇళయరాజా
గీతరచయిత : త్యాగయ్య
నేపధ్య గానం : ఏసుదాసు   
పల్లవి :తులసి దళములచే సంతోషముగా పూజింతు
తులసి దళములచే సంతోషముగా పూజింతు
తులసి దళములచే సంతోషముగా పూజింతు
తులసి దళములచే సంతోషముగా పూజింతు


తులసి దళములచే సంతోషముగా పూజింతు
తులసి దళములచే సంతోషముగా పూజింతు
తులసి దళములచే సంతోషముగా పూజింతు


పలుమారు చిరకాలము... ఆ
పలుమారు చిరకాలము...  పరమాత్ముని పాదములను
పలుమారు చిరకాలము...  పరమాత్ముని పాదములను 


తులసి దళములచే సంతోషముగా పూజింతు
తులసి దళములచే సంతోషముగా పూజింతుచరణం 1 :సరసీరుహ పున్నాగ చంపక పాగాటల కురవక
సరసీరుహ పున్నాగ చంపక పాగాటల కురవక
కరవీర మల్లిక సుగంధరాజ సుమముల్
కరవీర మల్లిక సుగంధరాజ సుమముల్


ధరణివియొక పర్యాయము ధర్మాత్ముని...
ధరణివియొక పర్యాయము ధర్మాత్ముని
సాకేతపుర వాసుని శ్రీరాముని..
సాకేతపుర వాసుని శ్రీరాముని వర త్యాగరాజనుతుని

తులసి దళములచే సంతోషముగా పూజింతు
తులసి దళములచే సంతోషముగా పూజింతు
తులసి దళములచే సంతోషముగా పూజింతు

http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=9097

లలిత ప్రియ కమలంచిత్రం : రుద్రవీణ (1988)
సంగీతం : ఇళయరాజా
గీతరచయిత : సిరివెన్నెల
నేపధ్య గానం : చిత్ర,  ఏసుదాసు   
పల్లవి :


లలిత ప్రియ కమలం విరిసినదీ
లలిత ప్రియ కమలం విరిసినదీ
కన్నుల కొలనిది ఆ... ఆ... ఆ... ఆ...


ఉదయ రవికిరణం మెరిసినదీ ఊహల జగతిని ఆ... ఆ... ఆ... ఆ...
ఉదయ రవికిరణం మెరిసినదీ


అమృత కలశముగా ప్రతినిమిషం
అమృత కలశముగా ప్రతినిమిషం


కలిమికి దొరకని చెలిమిని కురిసిన అరుదకు వరమిది
లలిత ప్రియ కమలం విరిసినదీ

చరణం 1 :


రేయి పవలు కలిపే సూత్రం సాంధ్యరాగం
కాదా నీలో నాలో పొంగే ప్రణయం
నేల నింగి కలిపే బంధం ఇంధ్ర చాపం
కాదా మన స్నేహం ముడివేసే పరువం


కలల విరుల వనం మన హృదయం
కలల విరుల వనం మన హృదయం
వలచిన ఆమని కూరిమి నీరగ చేరిన తరుణం


కోటి తలపుల చివురులు తొడిగెను.. తేటి స్వరముల మధువులు చిలికెను
తీపి పలుకుల చిలకల కిలకిల.. తీగ సొగసులు తొణికిన మిలమిల
పాడుతున్నది యదమురళీ..  రాగ చరితర గల మృధురవళి
తూగుతున్నది మరులవనీ.. లేత విరి కులుకుల నటనగని
వేల మధుమాసముల పూల ధరహాసముల మనసులు మురిసెనులలిత ప్రియ కమలం విరిసినదీ
కన్నుల కొలనిది ఆ... ఆ... ఆ... ఆ...
ఉదయ రవికిరణం మెరిసినదీ
చరణం 2 : 
కోరే కోవెల ద్వారం నీవై చేరుకోగ 

కాదా నీకై మ్రోగే ప్రాణం ప్రణవం
తీసే స్వాసే ధూపం చూసే చూపే దీపం 

కాదా మమకారం నీ పూజా కుసుమం


మనసు హిమగిరిగా మారినదీ
మనసు హిమగిరిగా మారినదీ
కలసిన మమతల స్వరజతి పశుపతి పదగతి కాగా


మేని మలుపుల చెలువపు గమనము.. వీణ పలికిన జిలిబిలి గమకము
కాలి మువ్వగా నిలిచెను కాలము.. పూల పవనము వేసెను తాళము
గేయమైనది తొలి ప్రాయం.. రాయమని మాయని మధుకావ్యం
స్వాగతించెను ప్రేమ పదం.. సాగినది ఇరువురి బ్రతుకురథం
కోరికల తారకల సీమలకు చేరుకొనె వడి వడి పరువిడి


ఉదయ రవికిరణం మెరిసినది ఊహల జగతిని ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
లలిత ప్రియ కమలం విరిసినదీ


కన్నుల కొలనిది ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
లలిత ప్రియ కమలం విరిసినదీ


http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=9412

రండి రండి రండి దయ చేయండి


చిత్రం : రుద్రవీణ (1988)
సంగీతం : ఇళయరాజా
గీతరచయిత : సిరివెన్నెల
నేపధ్య గానం : మనో, ఎస్. పి. శైలజ, బాలు  
పల్లవి :
రండి రండి రండి దయ చేయండి
తమరి రాక మాకెంతో సంతోషం సుమండి
రండి రండి రండి దయ చేయండి
తమరి రాక మాకెంతో సంతోషం సుమండి


నే చెప్పాగా మీకు నాన్నగారి తీరు
ఆఁ... ఇష్టులైన వాళ్ళొస్తే పట్టలేని హుషారు
పలకరింపుతోనే మనసుమీటగలరు
ఉల్లాసానికి మా ఈ ఇల్లు రాచనగరు


తమరేనా సూర్య ఇలా కూర్చోండయ్యా
ఆగండి ఆగండి ఆగండి వద్దు కూర్చోకండి అక్కడ
తగిన చోటుకాదిది తమబోటి వారికీక్కడ


ఈ గదిలో నాన్నగారు వాయిదాల వరాలయ్య
గడపదాటి ఇటువస్తే వారి పేరు స్వరాలయ్య


క్లయింట్లు కంప్లైంట్లు.. క్లయింట్లు కంప్లైంట్లు మసలే ఈ గది బారు
తక్కిన నా గృహమంత గాన కళకు దర్బారు...


రండి రండి రండి రండి దయ చేయండి
తమరి రాక మాకెంతో సంతోషం సుమండి
చరణం 1 :బరువు మొయ్యలేనప్పుడు కిర్రు కర్రుమంటూ
బరువు మొయ్యలేనప్పుడు కిర్రు కర్రుమంటూ
చిర్రుబుర్రులాడటం కుర్చీలకు ఆచారం
ఆత్మీయులు వచ్చినప్పుడు ఆ చప్పుడు అపచారం
వచ్చిన మిత్రులకోసం ముచ్చటగా ఉంటుందని
సంగీతం పలికించే స్ప్రింగులతో చేయించా
కచేరీలు చేసే కుర్చీ ఇది ఎలా ఉంది?
ఉఁహుహు... బావుందండి


గానకళ ఇలవేల్పుగా వున్న మా ఇంట
శునకమైనా పలుకు కనకాంగి రాగాన


ఇచట పుట్టిన చిగురు కొమ్మైనా చేవ
గాలైనా కదలాడు సరిగమల త్రోవ


రావోయ్ రా ఇదిగో ఈయనే సూర్య ఈమె నా భార్య
ఈ ఇంటికి ఎదురులేని ఏలిక నా మిస్సెస్సు
ఆర్గుమెంటు వినకుండా తీర్పిచ్చే జస్టిస్సు


చాల్లేండి సరసం ఏళ్ళు ముదురుతున్న కొద్దీ


తిడితే తిట్టేవు గాని తాళంలో తిట్టు
తకతో తకిటతోం తరికిటతోం తక తకిటతోం
స్వరాలయ్య సాంప్రదాయ కీర్తిని నిలబెట్టు


పెడతా పో పెడతా పొగపెడతా పడకపెడతా
కొత్తవాళ్ళ ముందేవిటి వేళాకోళం
ఎవరేమనుకుంటారో తెలియని మేళం


ఎవరో పరాయి వారు కాదమ్మా ఈయన
సూర్యం గారని చెప్పానే ఆయనే ఈయన


అఁహాఁ... రండి రండి రండి దయచేయండి
తరమరి రాక మాకెంతో సంతోషం సుమండి


చరణం 2 : 
వృద్ధాప్యంతో మంచంపట్టి తాళంతప్పక దగ్గడమన్నది
అంచెలంచెలుగా సాధించిన మా తండ్రి పెంచలయ్య
ఖల్లు ఖల్లున వచ్చే చప్పుడు ఘల్లు ఘల్లున మార్చే విద్య
కాలక్షేపం వారికి పాపం ఆ నాలుగు గోడలమధ్య


ఇదిగో మా పనమ్మాయి దీని పేరు పల్లవి


దీని కూని రాగంతో మాకు రోజు ప్రారంభం
మా ఇంట్లో సందడికి ఈపిల్లే మరి పల్లవి


రండి రండి రండి దయచేయండి
తమరి రాక మాకెంతో సంతోషం సుమండి


పోస్ట్ పోస్ట్... పోస్ట్ పోస్ట్...
వావిలాల వరాలయ్య BA, LLB... పోస్ట్ పోస్ట్... పోస్ట్ పోస్ట్...మా ఇంటికి ముందున్నవి కావు రాతిమెట్లు
అడుగుపెట్టగానే పలుకు హార్మోనియం మెట్లు
రండి రండి రండి... రండి రండి రండి...
చరణం 3 :

మాకు నిలయ విద్వాంసులు చిలకరాజుగారు
కీరవాణి వీరిపేరు పలుకు తేనెలూరు


నవ్వు మువ్వకట్టి ప్రతినిముషాన్నీ తుళ్ళిస్తూ
సంబరాల సీమలోకి ప్రతి అడుగు మళ్ళిస్తూ
ఇదే మాదిరి సుధామాధురి పంచడమే పరమార్థం
అదే అదే నా సిధ్ధాంతం


గానం అంటే ఒక కళగానే తెలుసు ఇన్నాళ్ళు నాకు
బ్రతుకే పాటగా మార్చినందుకు జోహారిదిగో మీకు


సంగీతంలో పాడతారనే అనుకుంటున్నా ఇన్నాళ్ళు
సంగీతంలో మాటలాడడం తా.. దా .. పద.. పద.. పద


మాటలనే సంగతులు చెయ్యడం
పని పని పనిసరి పనిసరిగా
సంగతులే సద్గతులనుకొనడం
సరిసరి సరిసరి సరిసరి సరిసరిగా సరిసరిగా
సరిగా తెలుసుకున్నాను ఈనాడు
సెలవిప్పిస్తే వెళ్ళొస్తా...  మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూంటా... ఆ.. హా...
http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=9093

మానవ సేవ ద్రోహమా

చిత్రం : రుద్రవీణ (1988)
సంగీతం : ఇళయరాజా
గీతరచయిత : సిరివెన్నెల
నేపధ్య గానం : ఏసుదాసు 
పల్లవి :ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ..
పంజనదీశ పాహిమాం భవానీశ సర్వేశ
పంజనదీశ పాహిమాం భవానీశ సర్వేశ
పంజనదీశ పాహిమాం భవానీశ సర్వేశ
పంజనదీశ పాహిమాం భవానీశ సర్వేశ
పంజనదీశ పాహిమాం... ఆ... ఆ... ఆ...మానవ సేవ ద్రోహమా కళా సేవ కాదన్న
మానవ సేవ ద్రోహమా కళా సేవ కాదన్న
మానవ సేవ ద్రోహమా కళా సేవ కాదన్న
మానవ సేవ ద్రోహమా కళా సేవ కాదన్న
మానవ సేవ ద్రోహమా... ఆ... ఆ... ఆ...  

చరణం 1 :కన్నుల ముందు కదులు అభాగ్యుల చేరుటే దోషమా
కన్నుల ముందు కదులు అభాగ్యుల చేరుటే దోషమా
కన్నుల ముందు కదులు అభాగ్యుల చేరుటే దోషమా
కన్నుల ముందు కదులు అభాగ్యుల చేరుటే దోషమామానవ సేవ ద్రోహమా కళా సేవ కాదన్న
మానవ సేవ ద్రోహమా ఆ.. ఆ.. ఆ..
చరణం 2 : 
గీష్మ తాటితవనాల సంతాపము కని గలిగి
గీష్మ తాటితవనాల సంతాపము కని గలిగి
జీవ ధారచిలుకు కార్యదీక్ష హేయమరచి
కాలమే కాల జలాలను లవణాబ్ది వివరించ
ఏముంది ఫలము దయలేని గుండె వృధా కాదా
కాలమే కాల జలాలను లవణాబ్ది వివరించ
ఏముంది ఫలము దయలేని గుండె వృధా కాదనిమానవ సేవ ద్రోహమా కళా సేవ కాదన్న
మానవ సేవ ద్రోహమా ఆ.. ఆ.. ఆ.. ఆ..


http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=9096