Wednesday, January 11, 2017

కోలో కోలో కోయిలమ్మా

చిత్రం  :   నెంబర్ వన్ (1994)
సంగీతం :  ఎస్. వి. కృష్ణా రెడ్డి
గీతరచయిత :  జొన్నవిత్తుల
నేపధ్య గానం  :  బాలు, చిత్ర 

పల్లవి :


కోలో కోలో కోయిలమ్మా కొండాకోనా బుల్లెమ్మా
ఏలో ఏలో ఎన్నెలమ్మా ఏలాలమ్మా నా ప్రేమా


వయ్యారం ఉయ్యాలూగి హొయ్యా హొయ్యా
ఒంపుల్లో జంపాలూగి సయ్యా సయ్యా
గువ్వలా చేరుకో గుండెలోనాకోలో కోలో కొమ్మారెమ్మా కొండాకోనా ఓయమ్మా
ఏలో ఏలో చందమామ ఏలాలయ్యా నా ప్రేమా


వయ్యారం ఉయ్యాలూగి హొయ్యా హొయ్యా
సరసాల జంపాలల్లో సయ్యా సయ్యా
గువ్వలా చేర్చుకో గుండెలోనా

చరణం 1 :తాకితే ఎర్రాని బుగ్గ కందాలా
మీటితే వయ్యారి వీణ థిల్లానా


కలికిచిలక వలపు చిలకగా
కలువచెలియ కలువ రమ్మనె
కిలకిలలో...మురిపెములే అలలూలలుగా
జల్లులై వెల్లువై పొంగిపోయే  
కోలో కోలో కొమ్మారెమ్మా కొండాకోనా ఓయమ్మా
ఏలో ఏలో ఎన్నెలమ్మా ఏలాలమ్మా నా ప్రేమా
చరణం 2 :ఓ ప్రియా లాలించమంది వయ్యారం
మోజులే చెల్లించమంది మోమాటం


చిలిపిచూపు సొగసు నిమరగ
జాజితీగ జడకు అమరగ
గుసగుసలే....ఘుమఘుమలై గుబులు రేపగా
ఝుమ్మనే తుమ్మెదై కమ్ముకోవా 
కోలో కోలో కోయిలమ్మా కొండాకోనా బుల్లెమ్మా
ఏలో ఏలో చందమామ ఏలాలయ్యా నా ప్రేమా


వయ్యారం ఉయ్యాలూగి హొయ్యా హొయ్యా
సరసాల జంపాలల్లో సయ్యా సయ్యా
గువ్వలా చేరుకో గుండెలోనా


కోలో కోలో కొమ్మారెమ్మా కొండాకోనా ఓయమ్మా
ఏలో ఏలో ఎన్నెలమ్మా ఏలాలమ్మా నా ప్రేమా

Thursday, January 5, 2017

అందమైనది ముందర ఉందిచిత్రం :   నెంబర్ వన్ (1994)
సంగీతం : ఎస్. వి. కృష్ణా రెడ్డి
గీతరచయిత :  జొన్నవిత్తుల
నేపధ్య గానం :  బాలు, చిత్ర 
పల్లవి :


అందమైనది ముందర ఉంది
అందుకే యమ తొందరగుంది
రంభ మరదలు రంజుగ ఉంది
సంబరానికి సయ్యని అంది


పాలపొంగుకి ఆశగ ఉంది
పైటకొంగుకి కోరిక ఉంది
పూతరేకుల కానుక ఉంది
ఆరగింపుకి రమ్మని అందిచరణం 1 :అడిగిందీ రాచిలకా...  అలకలు తీర్చు రసగుళికా
తగిలిందా చెలి చురకా...  సరిగమపా సరసమిక
అరె మొదలెడితే తెర వెనుక...  మెరుపులమేను తకిటతక


విరబూసే వయసు ఇక... నిలవదుపా నువు లేక
అరె మోజైతే సయ్యంటు రాక...  మొహమాటమేలా ఇక


ఊరంతా గగ్గోలు కాక...  చూడాలి నువ్వే ఇక
గుండెలో ఏ బెంగలేక...  గుట్టుగా రావే ఇక
జోరుగా నూరేళ్ళదాకా...  ఎగరేయి జెండా ఇక   


అందమైనది ముందర ఉంది
అందుకే యమ తొందరగుంది
పూతరేకుల కానుక ఉంది
ఆరగింపుకి రమ్మని అందిచరణం 2 :తపనలలో తలమునక...  చలిచలివేళ చమకుచక
పొదవెనుక పరువమిక...  పదనిసలే పలుకునిక
ఆ చురుకుమనే చూపులకి...  శృతిమించేను సోకు ఇక
ముదిరినదా మురిపమిక...  మొదలుకదా మోత ఇకనువ్వంటే పడిచస్తా మామా...  నీకే నా సోకిస్తా రా
నీకోసం దిగి వచ్చా భామా...  వలపిస్తా వడిపట్టవే


గుండెల్లో కోయిళ్ళ కూత...  తీయనా నీ కౌగిట
బుగ్గలో దానిమ్మపూత...  ఓలమ్మీ ఈ సందిట అందమైనది ముందర ఉంది
అందుకే యమ తొందరగుంది
రంభ మరదలు రంజుగ ఉంది
సంబరానికి సయ్యని అంది


పాలపొంగుకి ఆశగ ఉంది
పైటకొంగుకి కోరిక ఉంది
పూతరేకుల కానుక ఉంది
ఆరగింపుకి రమ్మని అంది

యవ్వనమంతా నవ్వుల సంతా


చిత్రం :  వయ్యారి భామలు - వగలమారి భర్తలు (1982)
సంగీతం : రాజన్-నాగేంద్ర
గీతరచయిత :  వేటూరి
నేపధ్య గానం :  బాలు, సుశీల

పల్లవి :


యవ్వనమంతా నవ్వుల సంతా
నవ్విన జంటే నందనమంటా
నీ కన్నే వెన్నెలై...  నా చూపే చుక్కలై
ఈ రేయి అందాలు ఆరెయ్యమన్నాది.. సాగే సంసారం
ఈ రేయి అందాలు ఆరెయ్యమన్నాది.. సాగే సంసారం  యవ్వనమంతా నవ్వుల సంతా
నవ్విన జంటే నందనమంటా
నీ కన్నే వెన్నెలై...  నా చూపే చుక్కలై
ఈ రేయి అందాలు ఆరెయ్యమన్నాది.. సాగే సంసారం
ఈ రేయి అందాలు ఆరెయ్యమన్నాది.. సాగే సంసారం  


యవ్వనమంతా నవ్వుల సంతా చరణం 1 :నీలగిరి కొండల్లో నెమలిగా పుట్టాలి
నీలగగనాలలో ఉరుమునై రావాలి


చంద్రగిరి కోనల్లో వెన్నెలై  రావాలి...
జాబిల్లి మంచుల్లో జాజినై నవ్వాలి
హా.. ఆ నవ్వు నా కంటికే దివ్వెగా నువ్వుగా నవ్వగాయవ్వనమంతా నవ్వుల సంతా
నవ్విన జంటే నందనమంటా
నీ కన్నే వెన్నెలై...  నా చూపే చుక్కలై
ఈ రేయి అందాలు ఆరెయ్యమన్నాది.. సాగే సంసారం
ఈ రేయి అందాలు ఆరెయ్యమన్నాది.. సాగే సంసారం  చరణం 2 :నీ భావశిఖరంలో భాషనై పొంగాలి
నీ రాగ హృదయంలో కవితనై కదలాలి
ఆ.. లలలలా.. లలలలా...


ఆ కవిత నా బ్రతుకై అలరారు వేళల్లో
ఆరారు ఋతువుల్లో కోయిలలు పాడాలి


హా.. ఆ కోయిలే కోరికై గుండెలో పాడగా.. పండగాయవ్వనమంతా నవ్వుల సంతా
నవ్విన జంటే నందనమంటా


నీ కన్నే వెన్నెలై...  నా చూపే చుక్కలై
ఈ రేయి అందాలు ఆరెయ్యమన్నాది.. సాగే సంసారం
లలలలలాల.. లలలలలా.. లలలాలాలలలాలాల

http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=3843

Tuesday, January 3, 2017

అమృతం తాగిన వాళ్ళు

చిత్రం :  ప్రతిభావంతుడు (1986)
సంగీతం :  సత్యం
గీతరచయిత :  ఆత్రేయ
నేపధ్య గానం :  ఏసుదాసు 
పల్లవి :


ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ....  ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ


అమృతం తాగిన వాళ్ళు...  దేవతలు దేవుళ్ళు
అమృతం తాగిన వాళ్ళు...  దేవతలు దేవుళ్ళు
అది కన్న బిడ్డలకు పంచేవాళ్ళు...  అమ్మానాన్నలు...  మా అమ్మా నాన్నలు


అమృతం తాగిన వాళ్ళు...  దేవతలు దేవుళ్ళు
అది కన్న బిడ్డలకు పంచేవాళ్ళు...  అమ్మానాన్నలు మా అమ్మా నాన్నలు

చరణం 1 :మర్యాదలగిరి దాటని నాన్నే మా నడతగా
గిరిగీయని మనసున్న అమ్మే మా మమతగా
పరువే సంపదగా...  పగలే వెన్నెలగా
ప్రేమతో కట్టుకున్న కోవెలే ఈ ఇల్లుగా
ప్రేమతో కట్టుకున్న కోవెలే ఈ ఇల్లుగా
పెరిగినాము నీ నీడనా ముద్దు ముద్దుగా...  ఆ...  ఆఅమృతం తాగిన వాళ్ళు ... దేవతలు దేవుళ్ళు
అది కన్న బిడ్డలకు పంచేవాళ్ళు...  అమ్మానాన్నలు మా అమ్మా నాన్నలు
చరణం 2 :  అన్నదమ్ముల అనుబంధం మాకే చెల్లుగా ఆ
కన్నతల్లి ప్రతిరూపం చిట్టి చెల్లిగా
ఒకటే తనువుగా...  ఒకటే మనసుగా
చెలిమనేది ఎన్నడు తరగని మా కలిమిగ
చెలిమనేది ఎన్నడు తరగని మా కలిమిగ
కలిసివున్నాము కన్నవారి కనుపాపలుగా


అమృతం తాగిన వాళ్ళు...  దేవతలు దేవుళ్ళు
అది కన్న బిడ్డలకు పంచేవాళ్ళు...  అమ్మానాన్నలు
మా అమ్మా నాన్నలు...  మా అమ్మా నాన్నలు


http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=3269

రగిలే రాసలీల

చిత్రం:  అంతం కాదిది ఆరంభం (1981)
సంగీతం:  రమేశ్ నాయుడు
గీతరచయిత:  వేటూరి
నేపధ్య గానం:  ఎస్. పి. శైలజ  
పల్లవి :రగిలే రాసలీల... ఎదలో రేగే జ్వాల
రగిలే రాసలీల... ఎదలో రేగే జ్వాల
అడుగులలో నడకలలో పిడుగులు రాలా
నేనాడనా.. పాడనా...


రగిలే రాసలీల... ఎదలో రేగే జ్వాలచరణం 1 :కన్నీటి పాపాయి నవ్వింది నాలో...
కవ్వింతగా వింతగా.. ఆ.. ఈ పాటకే వంతగా
కన్నీటి పాపాయి నవ్వింది నాలో...
కవ్వింతగా వింతగా.. ఆ.. ఈ పాటకే వంతగా


మిగిలింది నాలోని చిననాటి చిరునవ్వు
మిగిలింది నాలోని చిననాటి చిరునవ్వు
నాకు సిగపువ్వుగా.. జన్మపులకింతగారగిలే రాసలీల... ఎదలో రేగే జ్వాలచరణం 2 :కరిగేను కాలాలే నా గుండెలోనా...
రాగాలు తాళాలుగా.. ఆ.. సైయ్యాటగా పాటగా
కరిగేను కాలాలే నా గుండెలోనా...
రాగాలు తాళాలుగా.. ఆ.. సైయ్యాటగా పాటగా


పలికేను నాలోనా ప్రియమైన లయలోనా
పలికేను నాలోనా ప్రియమైన లయలోనా
ప్రేమ కడసారిగా.. జన్మ కడతేరగా


రగిలే రాసలీల... ఎదలో రేగే జ్వాల
అడుగులలో నడకలలో పిడుగులు రాలా
నేనాడనా.. పాడనా...


ముగిసే రాసలీల... రాలే పూలమాల
ముగిసే రాసలీల... రాలే పూలమాల


http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=3257

Sunday, January 1, 2017

హాయమ్మ.. హాయమ్మా


చిత్రం:  పల్నాటి సింహం (1985)
సంగీతం:  చక్రవర్తి
గీతరచయిత:  వేటూరి
నేపధ్య గానం:  బాలు, సుశీలపల్లవి :హాయమ్మ.. హాయమ్మా.. హాయమ్మ.. హా... హాయ్
ఒళ్ళంత కేరింత ఏదందమ్మా.. హా... హాయ్
మాట.. ఒక్క మాట నేను చెప్పాలి నీ కౌగిట
అలలా మంచి కలలా సాగిపోవాలి ఈ ముచ్చట... హాయ్
కలలకు పలుకులు రావాలట... కన్నుల పండుగ చెయ్యాలటహాయమ్మ.. హాయమ్మా.. హాయమ్మ.. హా... హాయ్
ఒళ్ళంత కేరింత ఏదందమ్మా.. హా... హాయ్
చరణం 1 :సూరీడు రేగేడు చూడు... సెలయేరు ఈ నాడు తోడు
చెలిమబ్బు మెరిసేను నేడు...  నీలా


చిగురాకు ఆడెను చూడు.. చిరుగాలి పాడెను చూడు
చిలకమ్మ కులికేను నేడు... నీలా


చెంత నేను లేనా... చెలిమి పంచుకోనా
ఆ మాట చాలంట.. ఈ జంట నాదంటహాయమ్మ.. హాయమ్మా.. హాయమ్మ.. హా... హాయ్
ఒళ్ళంత కేరింత ఏదందమ్మా.. హా... హాయ్
మాట.. ఒక్క మాట నేను చెప్పాలి నీ కౌగిట
అలలా మంచి కలలా సాగిపోవాలి ఈ ముచ్చట... హాయ్
కలలకు పలుకులు రావాలట... కన్నుల పండుగ చెయ్యాలట
చరణం 2 :అద్దాల చెక్కిల పైన.. ముద్దర్లు వేశాను నిన్న
వద్దన్న విన్నావు కాదు కలలో
సరదాగ నా పక్క చేరి... గురి చూసి గుండెల్లో దూరి
నా పేరు రాశావు నీవు మదిలో


ఒకరికొకరు ప్రాణం... ఒకరు ఒకరి లోకం
ఉండాలి నీ వెంట... పండాలి నా పంటహాయమ్మ.. హాయమ్మా.. హాయమ్మ.. హాయ్
ఒళ్ళంత కేరింత ఏదందమ్మా.. హాయ్
మాట.. ఒక్క మాట నేను చెప్పాలి నీ కౌగిట.. హోయ్
అలలా మంచి కలలా సాగిపోవాలి ఈ ముచ్చట.. హా
కలలకు పలుకులు రావాలట... కన్నుల పండుగ చెయ్యాలట


హాయమ్మ.. హాయమ్మా.. హాయమ్మ.. హాయ్
ఒళ్ళంత కేరింత ఏదందమ్మా.. హాయ్


http://www.allbestsongs.com/telugu_songs/play-Telugu-Songs-iphone.php?plist=3790

Wednesday, December 7, 2016

ఒరే మావా ఏసుకోర సుక్క
చిత్రం :  సిపాయి చిన్నయ్య (1969)
సంగీతం :  ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్
గీతరచయిత :  ఆరుద్ర
నేపధ్య గానం :  ఎల్. ఆర్. ఈశ్వరి పల్లవి :  ఒరే మావా.. ఆ... ఆ.. హా.... ఒరే మావా.. ఆ.. ఆ..
ఒరే మావా ఏసుకోర సుక్క...  తెచ్చి పోసేను సక్కని సుక్క
ఏసుకో.. ఏసుకో.. సుక్క ఏసుకోరా...
ఒరె.. మావా.. మావా.. మావా.. మావా.. 


అరే బావా నంచుకోరా ముక్కా.. అది నవిలేవు దాల్చిన చెక్కా
నంచుకో... నంచుకో.. నంచుకోర ముక్కా


ఒరే మావా ఏసుకోర సుక్క...  తెచ్చి పోసేను సక్కని సుక్క
ఏసుకో.. ఏసుకో.. సుక్క ఏసుకోరా... చరణం 1 :ఈ రేతిరి చెయరా జల్సా.. హోయ్.. ఎక్కాలి చక్కని నిషా
ఈ రేతిరి చెయరా జల్సా.. హోయ్.. ఎక్కాలి చక్కని నిషా


వేసేయ్ సుక్కా.. కొరికెయ్ ముక్కా.. రెండు కలిస్తే వరెవ్వా...
నే గూములో ఊగాలిరా.. తాగర మళ్ళీ మళ్ళీ
ఈ కైపులో.. మైమరపులో... 


అరే మావా.. ఆ... ఆ.. హా.... అరే మావా.. ఆ.. ఆ..చరణం 2 :హొయ్ పోకిరి సూపులు నీవి.. హోయ్ పొగరు వగరు నాది
వేడి సలవా... తీపి కారం... ఇద్దరిలోనా ఉన్నై


నీ కంటికి సోకైనది... నేనే నేనే కాదా
రంగేళిని.. సింగారిని... రంభా మేనకనౌతాఒరే మావా ఏసుకోర సుక్క...  తెచ్చి పోసేను సక్కని సుక్క
ఏసుకో.. ఏసుకో.. సుక్క ఏసుకోరా... 
చరణం 3 :అహ.. పిల్లే కదరా కులాసా... అది కల్లును మించిన నిషా
అహ.. పిల్లే కదరా కులాసా... అది కల్లును మించిన నిషా
పిల్లా... కల్లుపెదవికి వస్తే అల్లిబిల్లి తమాషా


మందెందుకు మగరాయడా... అందం అగ్గిబరాటా
అందాలను తగ్గెయ్యరా... అప్పుడు సూడు మజాకాఒరే మావా.. ఆ... ఆ.. ఒరే మావా.. ఆ.. ఆ..
ఒరే మావా ఏసుకోర సుక్క...  తెచ్చి పోసేను సక్కని సుక్క
ఏసుకో.. ఏసుకో.. సుక్క ఏసుకోరా...